شماره حساب ها
امکان پرداخت اينترنتی از طريق کارت های شتاب
فعال در سايت فراهم شده است. اما اگر اين کارت ها را در اختيار
نداريد يا برای محل کار خود نياز به فيش واريزی داريد می
توانيد مبلغ را به يکی از حساب های زير واريز نماييد.
اگر برای استفاده از خدمات عجله دارید فقط به صورت
آنلاین پرداخت کنيد.خواهشمند است قبل از پرداخت هر مبلغی به حساب های سايت از شرايط
خدمات مورد نظر مطمئن شويد.
امکان بازپرداخت وجوه به هيچ وجه مقدور نمی باشد!
می توانيد وجه مورد نظر را به حساب زير واريز
نماييد:

حساب متمرکز بانک ملی به نام جواد محمدپور
شماره
حساب

0346400384007

شماره کارت 6037
9918 8899
2710
شناسه شبا (IBAN)

IR79 0170 0000 0034 6400 3840 07

در صورت واريز وجه به حساب های سايت لازم است مشخصات
فيش بانکی را در صفحه
“ناحیه کاربری(ارسال تیکت)” برای ما بفرستید. ما حداکثر طی دو ساعت با
دريافت صورتحساب از بانک، اطلاعات ثبت شده را کنترل کرده و
درصورت مطابقت مبلغ واريزی شما تاييد و به عنوان اعتبار شما
منظور می شود.